Tuinbeelden rvs 2

'Dialoog'
110 x 29 x 25 cm
€ 260,-

Als iedereen gelijk wil hebben, is er geen plaats meer voor dialoog.

 
'Bewustzijn'
164 x 28 x 28 cm
€ 280,-
Wil je gelukkig zijn, wees dan gelukkig.
 

'Aanwezig'
184 x 42 x 30 cm
€ 420,-

Je mag hem vergeten met wie je samen gelachen hebt, maar nimmer hem met wie je hebt geweend.

 

'Vertrouwen'
182 x 44 x 30 cm
€ 480,-

Slechts wanneer de geest vrij van zorgen is, kan het licht van het begrijpen in elke hoek ervan schijnen.

 

'Binding'
149 x 45 x 36 cm
€ 340,-

De grootste weldaad die we anderen kunnen bewijzen is niet hun uit onze rijkdom iets te geven,
maar hun de hunne te tonen.

 
'Opwaarts'
174 x 93 x 30 cm
€ 450,-

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.

 

'Uitblinken'
192 x 32 x 25 cm
€ 280,-

Hij is waarlijk een superieur man, die naar een schaakspel kan kijken en zwijgen.

 

'Zij aan zij'
189 x 52 x 48 cm
€ 340,-

Een vader die zijn zoon prijst, verheerlijkt zichzelf.

 

'Ferm'
86 x 202 x 41 cm
€ 650,-

Wie de vloer veegt, veegt zijn hart.

 

'Betrouwbaar'
223 x 52 x 33 cm
€ 420,-

De waarheid is niet te claimen, zij danst mee op de voortschrijdende inzichten.

 

'Tevreden'
118 x 33 x 25 cm
€ 280,-

De ware mens weet dat wat ver is, ook vlakbij is te vinden.

 

'Verloop'
173 x 28 x 24 cm
€ 240,-

In onze haast om ergens anders te komen, vertrappen we de bloem van het hiér zijn.